Bijzondere producten

Speeches schrijven

Ziet u ook zo op tegen het spreken in het openbaar? 

Bedenk dat een goede voorbereiding een groot deel van die spanning wegneemt. Of misschien wel helemaal. Een groot deel van de voorbereiding is dat u een goede toespraak op papier heeft. Want als u weet dat u een sterk verhaal gaat vertellen (of u dit nu van uw papier brengt, of uit uw hoofd leert) wordt u minder zenuwachtig. 

Huib van der Wal tekstschrijver kan u hierbij van dienst zijn.

Met al zijn ervaring in het schrijven van teksten ‘bouwt’ hij, op basis van een interview, het verhaal dat u wilt vertellen. Gericht op de doelgroep. In úw stijl, in úw woorden. Het is úw verhaal.

Bel of mail Huib van der Wal en ga dit avontuur een keer aan. Misschien wordt spreken in het openbaar dan nog leuk! 

Richtprijs: 1 interview en het schrijven van een toespraak van ca. 15 minuten kost ongeveer 5 uur. Het uurtarief voor dit project bedraagt 60 euro, ex. btw.

info@huibvanderwal.nl, 06 51 310 319.

Uitvaartteksten

Als er een dierbare is overleden wilt u die tijdens een uitvaartplechtigheid waardig herdenken. Onder meer door de overledene in een treffend verhaal te schetsen. Vaak is er intens verdriet. Ook moet er veel voor de uitvaartplechtigheid worden geregeld.  En lukt het daarom niet om een goed verhaal op papier te krijgen. 

Als u in zo’n situatie hulp nodig heeft, bel of mail Huib van der Wal. 

Met al zijn ervaring in het schrijven van teksten, ook voor een uitvaart, ‘bouwt’ hij, op basis van een interview, het verhaal dat u wilt vertellen. In úw stijl, in úw woorden. Het is úw verhaal.

Indien gewenst kan Huib van der Wal dit verhaal ook voordragen tijdens de uitvaartplechtigheid.

Richtprijs: 1 interview en het schrijven van een uitvaarttekst van ca. 15 minuten kost ongeveer 5 uur. Het uurtarief voor dit project bedraagt 60 euro, ex. btw.

Desgewenst kan Huib van der Wal ook een kort in memoriam maken. Waardevol om mee te geven aan de bezoekers van de uitvaartplechtigheid.

info@huibvanderwal.nl, 06 51 310 319.

Scripties redigeren

Een student is bezig met zijn scriptie en is niet tevreden over de tekst. Inhoudelijk klopt het allemaal wel, want er is HARD gestudeerd, maar het komt maar niet goed op papier. Schrijven is een vaardigheid die de student helaas niet zo goed in de vingers heeft. En het zou toch jammer zijn als het eindcijfer daardoor veel lager zou uitvallen. 

Dan biedt Huib van der Wal tekstschrijver uitkomst. 

Hij haalt de spelfouten eruit, kromme zinnen, onlogische opbouw, dubbele informatie, maakt te lange zinnen kleiner, etc. Elke tekstsuggestie wordt duidelijk aangegeven, zodat de student altijd zelf de keuze houdt om een bepaalde opmerking over te nemen. Een inhoudelijk goede scriptie, maar nu ook goed geschreven: dat wordt geheid een goed cijfer!

De hoeveelheid tijd die voor het redigeren van een scriptie nodig is hangt uiteraard af van de kwaliteit van de tekst van de scriptie. Richtinggevend is 5-15 minuten per A4 tekst. Het uurtarief voor dit project bedraagt 60 euro, ex. btw.  

Kwalitatief onderzoek

Huib van der Wal tekstschrijver doet op basis van interviews ook onderzoek en schrijft het daaruit voortvloeiende onderzoeksrapport. Op basis van journalistieke vaardigheden en interviewtechnieken gaat Huib van der Wal aan de slag met de door u geformuleerde onderzoeksvraag. Wilt u bijvoorbeeld weten wat uw klanten van een voorgenomen fusie of samenwerking vinden? Of van een veranderde visie op de toekomst? Of wilt u simpelweg de mening van anderen horen over de kwaliteiten en verbeterpunten van uw onderneming? En wilt u dit op basis van gedegen interviews? Huib van der Wal kan dit voor u verzorgen. Hij verwerkt de uitkomsten van de gesprekken in een helder en toegankelijk rapport. Het uurtarief voor dit project bedraagt 60 euro, ex. btw.