MVO

MVO op eigen wijze

Maatschappelijk verantwoord ondernemen brengt Huib van der Wal tekstschrijver op zijn eigen wijze in de praktijk. Zuinig zijn op de omgeving en correct met mensen omgaan zijn vanzelfsprekend. Het liefst maakt Huib van der Wal producten (boeken, nieuwsbrieven, etc.) die de gemeenschap zinvolle informatie bieden, en/of waar de regio economisch beter van wordt.

Ambassadeurs

Een goed voorbeeld is het boek Veerkracht en volharding, over de geschiedenis van de Noordoostpolder. Dat boek, met veel plezier gemaakt, biedt eigen inwoners laagdrempelige toegang tot de unieke ontstaans- en inrichtingsgeschiedenis van deze polder. Lezers gaan hun eigen gebied meer waarderen en worden daardoor betere ambassadeurs. Veerkracht en volharding is in een oplage van 3.000 exemplaren heel de wereld overgegaan en draagt daardoor feitelijk ook bij aan gebiedspromotie.

Verenigingen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Huib van der Wal ook sponsoring van lokale activiteiten. Huib van der Wal tekstschrijver sponsort structureel onder meer voetbalvereniging Flevo Boys, Nieuw Land Erfgoed Museum en Museum Nagele.

Vrijwilligerswerk

Een druk bestaan als kleine zelfstandige mag geen excuus zijn voor het weigeren van maatschappelijk verantwoord vrijwilligerswerk voor de lokale samenleving. Wat heeft Huib van der Wal onder andere als vrijwilliger gedaan?

Actief lid Junior Kamer Groot Schokland, initiator van lokale projecten (1992-2000).
Actief lid Rotary Club Emmeloord, initiator van lokale projecten (2000-2005).
Secretaris Bedrijven Actief Noordoostpolder (1996-2002).Medeoprichter en secretaris Business Club Flevo Boys (2002-2006).
Teammanager Flevo Boys 1 (2006-2010).
Bestuurslid en secretaris Club van Honderd Flevo Boys (2009-2017)
Oprichter en voorzitter Stichting Voetbalschool Noordoostpolder (2010-2012).
Mede-auteur en mede-eindredacteur canon van de Noordoostpolder (2010-2013.

Eindredacteur Boerderijenboeken 2017-2018

Tijdelijk medewerker Werkgroep Noordoostpolder dementievriendelijk

Mede organisator 2-generaties zorg- en welzijnsbeurs (2017, 2019, 2022)

MVO is ook lokaal samenwerken en andere ondernemers omzet gunnen. Wat je dichtbij kunt halen hoef je niet van ver te laten komen. Huib van der Wal tekstschrijver werkt veel samen. Met andere zelfstandigen wordt samengewerkt om grotere communicatieprojecten te kunnen organiseren. Het zijn partners die MVO ook hoog in hun vaandel hebben staan.

Tevens wordt er samengewerkt in netwerkclubs als BV Noordoostpolder (de belangenbehartiger voor het bedrijfsleven) en Business Club Flevo Boys. Al deze verbanden zorgen ook voor meer onderlinge samenhang, voor een hechtere samenleving.